Gålö båtklubbs styrelse:

Anders Bergh Ordförande 070 5430735
Robert Tylner Sekreterare 070 8246882
Monica Elliot Kassör  
Michael Englen Varvschef 070 8680008
Thomas Berglund Varvschef 073 9704612
Lennart Kantorp Hamnkapten 070 7668561
Håkan Westman Hamnkapten 08 7410926
Nina Edström Vaktansvarig 070 4868716
Lasse Rising Miljöansvarig 070 6508447
Gustaf Rosander Registeransvarig 076 1007562
Björn Berglund Nyckelansvarig 070 6272999

 

 Telefon till klubbhuset: 08 50033414